Get Adobe Flash player

Członkiem Towarzystwa może zostać pełnoletni obywatel Rzeczypospolitej Polskiej oraz cudzoziemiec, także niemający miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, który:

- wykonuje zawód lekarza, lekarza weterynarii, farmaceuty lub przyrodnika mający związek z działalnością Towarzystwa 

- oraz przedstawi opinie (rekomendacje) co najmniej dwóch członków Towarzystwa i złoży deklarację członkowską.

 
logo.jpg
Gościmy
Naszą witrynę przegląda teraz 6 gości