Get Adobe Flash player

Sprawozdanie z III Zjazdu

Polskiego Towarzystwa Neuroendokrynologii

25-26 listopada 2010 r., Krakw


1Otwarcie III Zjazdu PTNE (Prezes PTNE -
J. Kunert-Radek, Przewodniczca Komitetu Organizacyjnego ? K. Pierzchaa-Koziec)

2Profesor Tony Plant w trakcie wykadu


3W trakcie sesji plakatowej

4Profesor Marek Pawlikowski odbiera dyplom Honorowego Czonka PTNE

5Profesor Tony Plant Czonkiem Honorowym PTNE

6Wrczenie dyplomu Honorowego Czonka PTNE Profesorowi Stefanowi Zgliczyskiemu

7Z podzikowaniem Profesorowi Andrzejowi Milewiczowi za zaproszenie do udziau
w Forum Endokrynologii

W dniach 25-26 listopada 2010 roku w Auditorium Maximum
w Krakowie, rwnolegle z Forum Endokrynologii odby si III Zjazd Polskiego Towarzystwa Neuroendokrynologii. Konferencja zostaa zorganizowana przez Zarzd Gwny PTNEprzy wspudziale Sekcji Endokrynologii Dowiadczalnej PTE kierowanej przez Profesora Macieja Zabla i Sekcji Neuroendokrynologii PTE kierowanej przez Profesora Marka Bolanowskiego. Nieocenionej pomocy w organizacji Zjazdu udzieli Rektorat Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kotaja w Krakowie. Trudu przewodniczenia Komitetowi Organizacyjnemu Zjazdu podja si Prorektor ds. Nauki Uniwersytetu Rolniczego Profesor Krystyna Pierzchaa-Koziec, Viceprezes PTNE. Sesje tematyczne Zjazdu obejmoway m.in. zagadnienia dotyczce melatoniny i neuroendo-
krynologii starzenia ? bya to sesja dedykowana pamici Profesora Michaa Karaska. Poruszano take problemy neuroendokrynologii rozrodu, zagadnienia roli neurohormonw
w rozpoznawaniu i leczeniu nowotworw oraz znaczenie neuroendokrynologii w zespole metabolicznym.

Udzia w Zjedzie wzio 80 osb, gwnie czonkw Towarzystwa, w tym dwch znamienitych goci zagranicznych, Profesor Tony Plant z Uniwersytetu w Pittsburghu, Stany Zjednoczone ? Prezes wiatowej Federacji Towarzystw Neuroendokrynologii (INF)i Profesor Karl-Heinz Herzig z Uniwer-
sytetu w Oulu w Finlandii. Wygoszono 25 referatwi przedsta-
wiono 15 doniesie plakatowych. Zarwno prezentowane wykadyjak i prace plakatowe byy szeroko komentowane i dys-
kutowane.

Polskie Towarzystwo Neuroendokrynologii na zaproszenie Prezesa PTE Profesora Andrzeja Milewicza zorganizowao w dniu 26 listopadaw ramach Midzynarodowego Forum Endokrynologii, Diabetologii i Chorb Metabolicznych sesj powicon neuroendokrynologii. Wykad Profesora Marka Pawlikowskiego dotyczcy receptorw somatostatynowych i dopaminowych w guzach neuroendokrynnych, referat Profesora Wojciecha Zgliczyskiego powicony postpom w rozpoznawaniu guzw przysadki oraz wystpienie Profesor Jolanty Kunert-Radek podsumowujcestate of artw leczeniu guzw przysadki cieszyy si duym zainteresowaniem uczestnikw Forum. Sala wykadowaw Auditorium Maximum, w ktrej odbywaa si sesja okazaa si zdecydowanie zbyt maa dla Kolegw zainteresowanych prezentowanymi problemami.

W drugim dniu Zjazdu odbyo si Walne Zgromadzenie czonkw Polskiego Towarzystwa Neuroendokrynologii. Zebraniu sprawozdawczo-wyborczemu przewodniczy Profesor Ludwik Malendowicz. Po prezentacji sprawozda dotyczcych czteroletniej kadencji ustpujcy Zarzd uzyska jednogonie absolutorium. Uczestnicy Walnego Zgromadzenia przegosowali proponowane zmiany w statucie dotyczce wprowadzenia tytuu prezesa honorowego Towarzystwa i zaakceptowali nadanie tej godnoci Profesorowi Markowi Pawlikowskiemu, zaoycielowi
i pierwszemu Prezesowi PTNE. Zaakceptowali rwnie jednogonie nadanie tytuu Honorowego Czonka PTNE czterem znakomitym i bardzo zasuonym dla neuroendokrynologii polskiej i wiatowej naukowcom: Profesorowi Tony?emu Plantowi, Profesorowi Kazimierzowi Kochmanowi, Profesorowi Markowi Pawlikowskiemu oraz Profesorowi Stefanowi Zgliczyskiemu. Wrczenie dyplomw Honorowych Czonkw PTNE odbyo si na uroczystej kolacji w zabytkowych salach restauracji ?Wierzynek?. Miym akcentem towarzyskim Zjazdu by te wieczr w ?Piwnicy pod Baranami?.

Na III Zjedzie PTNE Prezesem Towarzystwa na now kadencj zostaa wybrana ponownie Profesor Jolanta Kunert-Radek (Klinika Endokrynologii Uniwersytetu Medycznego
w odzi) oraz Viceprezesem ponownie Profesor Krystyna Pierzchaa-Koziec (Katedra Fizjologii Zwierzt Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie). W skad Zarzdu weszli: Profesor Bogusawa Baranowska (Zakad Neuroendokrynologii Klinicznej CMKP, Warszawa). Profesor Alina Gajewska (Zakad Neuroendokrynologii Instytutu Fizjologii i ywienia Zwierzt PAN, Jabonna), Profesor Marlena Juszczak (Zakad Patofizjologii i Neuroendokrynologii Dowiadczalnej Uniwersytetu Medycznego w odzi), Profesor Katarzyna Winczyk (Zakad Neuroendokrynologii Uniwersytetu Medycznego w odzi), Profesor Wojciech Zgliczyski (Klinika Endokrynologii CMKP, Warszawa).

Plan pracy na biec kadencj Zarzdu Gwnego obejmuje m.in. III dzkie Spotkania Przysadkowe planowane wiosn
2012 roku.

Do zobaczenia w odzi!

Za Zarzd Gwny PTNE

Jolanta Kunert-Radek


www.ptne.pl

 
logo.jpg
Gocimy
Naszą witrynę przegląda teraz 26 gości