Get Adobe Flash player

Sprawozdanie z III Zjazdu

Polskiego Towarzystwa Neuroendokrynologii

25-26 listopada 2010 r., Kraków


1Otwarcie III Zjazdu PTNE (Prezes PTNE -
J. Kunert-Radek, Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego – K. Pierzchała-Koziec)

 

2Profesor Tony Plant w trakcie wykładu


3W trakcie sesji plakatowej

 

4Profesor Marek Pawlikowski odbiera dyplom Honorowego Członka PTNE

 

5Profesor Tony Plant Członkiem Honorowym PTNE

 

6Wręczenie dyplomu Honorowego Członka PTNE Profesorowi Stefanowi  Zgliczyńskiemu

 

7Z podziękowaniem Profesorowi Andrzejowi Milewiczowi za zaproszenie do udziału
w Forum Endokrynologii

   W dniach 25-26 listopada 2010 roku w Auditorium Maximum
w Krakowie, równolegle z Forum Endokrynologii odbył się III Zjazd Polskiego Towarzystwa Neuroendokrynologii. Konferencja została zorganizowana przez Zarząd Główny PTNE przy współudziale Sekcji Endokrynologii Doświadczalnej PTE kierowanej przez Profesora Macieja Zabla i Sekcji Neuroendokrynologii PTE kierowanej przez Profesora Marka Bolanowskiego. Nieocenionej pomocy w organizacji Zjazdu udzielił Rektorat Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie. Trudu przewodniczenia Komitetowi Organizacyjnemu Zjazdu podjęła się Prorektor ds. Nauki Uniwersytetu Rolniczego Profesor Krystyna Pierzchała-Koziec, Viceprezes PTNE. Sesje tematyczne Zjazdu obejmowały m.in. zagadnienia dotyczące melatoniny i neuroendo-
krynologii starzenia – była to sesja dedykowana pamięci Profesora Michała Karaska. Poruszano także problemy neuroendokrynologii rozrodu, zagadnienia roli neurohormonów
w rozpoznawaniu i leczeniu nowotworów oraz znaczenie neuroendokrynologii w zespole metabolicznym.

   Udział w Zjeździe wzięło 80 osób, głównie członków Towarzystwa, w tym dwóch znamienitych gości zagranicznych, Profesor Tony Plant z Uniwersytetu w Pittsburghu, Stany Zjednoczone – Prezes Światowej Federacji Towarzystw Neuroendokrynologii (INF) i Profesor Karl-Heinz Herzig z Uniwer-
sytetu w Oulu w Finlandii. Wygłoszono 25 referatów i przedsta-
wiono 15 doniesień plakatowych. Zarówno prezentowane wykłady jak i prace plakatowe były szeroko komentowane i dys-
kutowane.

   Polskie Towarzystwo Neuroendokrynologii na zaproszenie Prezesa PTE Profesora Andrzeja Milewicza zorganizowało w dniu 26 listopada w ramach Międzynarodowego Forum Endokrynologii, Diabetologii i Chorób Metabolicznych sesję poświęconą neuroendokrynologii. Wykład Profesora Marka Pawlikowskiego dotyczący receptorów somatostatynowych i dopaminowych w guzach neuroendokrynnych, referat Profesora Wojciecha Zgliczyńskiego poświęcony postępom w rozpoznawaniu guzów przysadki oraz wystąpienie Profesor Jolanty Kunert-Radek podsumowujące state of art w leczeniu guzów przysadki cieszyły się dużym zainteresowaniem uczestników Forum. Sala wykładowa w Auditorium Maximum, w której odbywała się sesja okazała się zdecydowanie zbyt mała dla Kolegów zainteresowanych prezentowanymi problemami.

   W drugim dniu Zjazdu odbyło się Walne Zgromadzenie członków Polskiego Towarzystwa Neuroendokrynologii. Zebraniu sprawozdawczo-wyborczemu przewodniczył Profesor Ludwik Malendowicz. Po prezentacji sprawozdań dotyczących czteroletniej kadencji ustępujący Zarząd uzyskał jednogłośnie absolutorium. Uczestnicy Walnego Zgromadzenia przegłosowali proponowane zmiany w statucie dotyczące wprowadzenia tytułu prezesa honorowego Towarzystwa i zaakceptowali nadanie tej godności Profesorowi Markowi Pawlikowskiemu, założycielowi
i pierwszemu Prezesowi PTNE. Zaakceptowali również jednogłośnie nadanie tytułu Honorowego Członka PTNE czterem znakomitym i bardzo zasłużonym dla neuroendokrynologii polskiej i światowej naukowcom: Profesorowi Tony’emu Plantowi, Profesorowi Kazimierzowi Kochmanowi, Profesorowi Markowi Pawlikowskiemu oraz Profesorowi Stefanowi Zgliczyńskiemu. Wręczenie dyplomów Honorowych Członków PTNE odbyło się na uroczystej kolacji w zabytkowych salach restauracji „Wierzynek”. Miłym akcentem towarzyskim Zjazdu był też wieczór w „Piwnicy pod Baranami”.

   Na III Zjeździe PTNE Prezesem Towarzystwa na nową kadencję została wybrana ponownie Profesor Jolanta Kunert-Radek (Klinika Endokrynologii Uniwersytetu Medycznego
w Łodzi) oraz Viceprezesem ponownie Profesor Krystyna Pierzchała-Koziec (Katedra Fizjologii Zwierząt Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie). W skład Zarządu weszli:  Profesor Bogusława Baranowska (Zakład Neuroendokrynologii Klinicznej CMKP, Warszawa). Profesor Alina Gajewska (Zakład Neuroendokrynologii Instytutu Fizjologii i Żywienia Zwierząt PAN, Jabłonna), Profesor Marlena Juszczak (Zakład Patofizjologii i Neuroendokrynologii Doświadczalnej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi), Profesor Katarzyna Winczyk (Zakład Neuroendokrynologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi), Profesor Wojciech Zgliczyński (Klinika Endokrynologii CMKP, Warszawa).

   Plan pracy na bieżącą kadencję Zarządu Głównego obejmuje m.in. III Łódzkie Spotkania Przysadkowe planowane wiosną
2012 roku.

Do zobaczenia w Łodzi!

 

Za Zarząd Główny PTNE

Jolanta Kunert-Radek

 


 

www.ptne.pl

 
logo.jpg
Gościmy
Naszą witrynę przegląda teraz 10 gości