Get Adobe Flash player

Decyzj Walnego Zgromadzenia, ktre odbylo si w dniu 10 padziernika 2014 r.
podczas IV Zjazdu PTNE, na kadencj 2014-2018 zosta powoany Zarzd w skadzie:

Prezes - Prof. Krystyna Koziec

Wiceprezes - Prof. Katarzyna Winczyk

Czonkowie Zarzdu - Dr Joanna Zubel-ojek (sekretarz)

- Dr hab. Hanna Pisarek (skarbnik)

- Prof. Alina Gajewska

- Prof. Wojciech Bik

- Prof. Bogdan Marek

W skad Komisji Rewizyjnej zostali powoani:

-Prof. Marlena Juszczak

-Prof. Dariusz Kajdaniuk

- Prof. Krzysztof Nowak

- Prof. Stanisaw Okrasa

- Prof. Wojciech Zgliczyski

 
logo.jpg
Gocimy
Naszą witrynę przegląda teraz 32 gości