Get Adobe Flash player

Decyzją Walnego Zgromadzenia, które odbylo się w dniu 10 października 2014 r.
podczas IV Zjazdu PTNE, na kadencję 2014-2018 został powołany Zarząd w składzie:

Prezes                          - Prof. Krystyna Koziec

Wiceprezes                  - Prof. Katarzyna Winczyk

Członkowie Zarządu     - Dr Joanna Zubel-Łojek (sekretarz)

                                      - Dr hab. Hanna Pisarek (skarbnik)

                                      - Prof. Alina Gajewska

                                      - Prof. Wojciech Bik

                                      - Prof. Bogdan Marek

 

W skład Komisji Rewizyjnej zostali powołani:

                                        - Prof. Marlena Juszczak

                                        - Prof. Dariusz Kajdaniuk

                                        - Prof. Krzysztof Nowak

                                        - Prof. Stanisław Okrasa

                                        - Prof. Wojciech Zgliczyński

 

 
logo.jpg
Gościmy
Naszą witrynę przegląda teraz 5 gości