Get Adobe Flash player

Władzami Towarzystwa są:

Walne Zgromadzenie Członków

To najwyższa władza Towarzystwa. Zwoływane jest przez Zarząd co najmniej raz na cztery lata. W Walnym Zgromadzeniu winna uczestniczyć co najmniej połowa członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, a w drugim terminie może ono skutecznie obradować bez względu na liczbę uczestników.
W Walnym Zgromadzeniu mogą uczestniczyć członkowie rzeczywiści Towarzystwa oraz, z głosem doradczym, członkowie wspierający i zaproszeni goście. 
Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykle większością głosów. 
Kadencja Walnego Zgromadzenia trwa do czasu zwołania następnego Walnego Zgromadzenia. 

 

Zarząd

Zarząd PTNE stanowią:
Przewodnicząca Zarządu 
Wiceprzewodnicząca        
Sekretarz                          
Skarbnik                              
Członkowie Zarządu         
        

 

Komisja Rewizyjna

Komisję tworzy pięciu członków Towarzystwa.
 
logo.jpg
Gościmy
Naszą witrynę przegląda teraz 19 gości